Students

在读博士生

Ying Liu Zhihao Niu Xiaodong Zhang Chengyang Wu
12/9 15/9 15/9 16/9
Microbial Flocculant Anammox Rainwater Utilization Membrane Biofilm Reactor
       
Zuobin Wang Xiang Cai Si Pang Lin Yang
17/9 18/9 18/9 19/9
Anammox Anammox Membrane Biofilm Reactor  
       
     
Jingzhou Zhou      
19/9      
       

 

在读硕士生

Siwen Xu Jian Mao Yuchun Qian Luman Zhou
17/9 17/9 18/9 18/9
Membrane Biofilm Reactor Rainwater Utilization Anammox Membrane Biofilm Reactor
       
Fan Bi Anqi Wang Shuang Zhang Yunmu Zhang
18/9 19/9 19/9 19/9
Rainwater Utilization