Students

Current Postdoctoral Fellow
 

 

 

 

Awoke Guadie

 

 

 

Talented Young Scientists Program

 

 

 

ANAMMOX

 

 

 

  

Current PhD Students
 

Yun Zhou

Ying Liu

Yifeng Yang

Min Long

2012

2012

2013

2014

Biomass Utilization

Microbial Flocculant

ANAMMOX

Membrane Biofilm Reactor

 

 

 

 

 

Zhihao Niu

Xiaodong Zhang

Chengyang Wu

 

2015

2015

2016

 

ANAMMOX

Rainwater Resourcfulization

Membrane Biofilm Reactor

 

 

Current Master Students
 

Yuwei Xie

Jun Du

Jingyi Xu

Yajun Ran

2015

2015

2016

2016

Membrane Biofilm Reactor

ANAMMOX

ANAMMOX

Membrane Biofilm Reactor

 

 

 

 

 

Wei Zhang

Siwen Xu

Jian Mao

 

2016

2017

2017

 

Rainwater Resourcfulization

Membrane Biofilm Reactor

Rainwater Resourcfulization